Con số chủ đạo 2
Thần số học Pytago
Chung Đôi

Con số chủ đạo 2

Con số chủ đạo thật đặc biệt và hiếm, bởi duy nhất một tổng số của ngày sinh cộng lại cho ra được số 2 là số 20.