Best Drinks and Delicacies By

Monica Grey

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Get regular updates on latest trends in food an drinks

Recognized by

Looking for some interesting recipes?

Get Latest Recipes of Cocktails and Delicacies
Con số đặc biệt
Thần số học Pytago
Chung Đôi

Con số chủ đạo 22/4

Số 4 được tạo thành từ tổng số ngày sinh cộng lại là 22 – một con số đặc biệt, được trường phái Thần số học Pythagoras coi

Con số chủ đạo 11
Thần số học Pytago
Chung Đôi

Con số chủ đạo 11

Con số chủ đạo 11 có một mức độ tâm linh đặc biệt cao bao quanh, làm cho những ai sinh ra dưới Con số chủ đạo này

Con số chủ đạo 10
Thần số học Pytago
Chung Đôi

Con số chủ đạo 10

Khi sống tích cực, họ có thể là một người rất quảng giao, được yêu thích trong xã hội, nhưng khi sống tiêu cực, họ có thể là

Con số chủ đạo 9
Thần số học Pytago
Chung Đôi

Con số chủ đạo 9

Những người mang Con số chủ đạo 9 sẽ nhân gấp ba lần ba yếu tố: ước vọng/hoài bão, trách nhiệm, và lý tưởng sống so với một

Con số chủ đạo 8
Thần số học Pytago
Chung Đôi

Con số chủ đạo 8

Những người mang Con số chủ đạo 8 là những người coi tính độc lập tự chủ là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong

Con số chủ đạo 7

Dưới ảnh hưởng của Số 7 trong vai trò Con số chủ đạo, người mang số này sẽ triệt để trải nghiệm các bài học đời, cả thông

Con số chủ đạo 6
Thần số học Pytago
Chung Đôi

Con số chủ đạo 6

Đây là con số chủ đạo của những sự tột bực, hoặc ‘quá mức’ (extremes). Những người Số 6, khi chọn hướng về lối sống tích cực, họ

Con số chủ đạo 5
Thần số học Pytago
Chung Đôi

Con số chủ đạo 5

Trên thực tế, người có Con số chủ đạo là 5 thường có khuynh hướng cố gắng thoát khỏi những sự trói buộc. Đây là một biểu hiện

Con số chủ đạo 4
Thần số học Pytago
Chung Đôi

Con số chủ đạo 4

Con số chủ đạo 4 thiên về vật chất nhiều hơn những con số khác. Những người có ngày sinh cộng lại bằng 04, 13, 31, 40 sẽ

Con số chủ đạo 3
Thần số học Pytago
Chung Đôi

Con số chủ đạo 3

Những người Số 3 rất mạnh ở phần tư duy và lý luận. Những người có ngày sinh cộng lại bằng 12, 21, 30, 39, 48 sẽ có